Rólunk

A Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola 2006 óta folytat középfokú művészeti képzést három művészeti ágban. A Szakgimnázium fő célja a tehetség kibontakoztatása mellett a teljesítmény növelésére történő ösztönzés, továbbá a tanulók számára értékálló és a kor igényeinek megfelelő ismeretek átadása. Az intézmény kiemelt területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak.

Szakgimnáziumunk 5 évfolyammal működő művészeti  képzést folytató nevelési-oktatási intézmény, melyből négy évfolyamon a közismereti oktatás és szakmai képzés, az ötödik évfolyamon kizárólag szakmai képzés folyik.

A szakgimnázium a kötelező közismereti érettségi tantárgyak esetén a gimnáziumi kerettanterveket alkalmazza.

Az iskola az érettségi végzettség és szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra készít fel. Az intézmény saját modern kollégiummal rendelkezik

Az iskola törekvése, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára

Hangszíntér

Pop – Rock – Jazz – Zenész

Választható hangszerek:

nagybőgő, harsona, basszusgitár, gitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, klarinét, trombita, dob, zongora, illetve ének.

Leírás:

A pop-rock-jazz tanításának általános célja, hogy a növendék – a zeneiskolában szerzett hangszeres felkészültségére és klasszikus zenei ismereteire alapozva – olyan szakmai tudást, pop-rock-jazz- és általános zenei műveltséget sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt szakirányú felsőoktatásban való továbbtanulásra, illetve középfokú pop-rock-jazz-zenei felkészültséget igénylő feladatok ellátására.

A zenész szakképzettségű muzsikus szólistaként, zenekarok, énekkarok tagjaként, zongorakísérőként aktívan közreműködhet kisebb-nagyobb közösségek zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat, készíthet feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, zenekarvezetőként is dolgozhat.

A közművelődés területén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket, közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon, táncegyüttesek kíséreteként, kép-, illetve hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban. A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

A sikeres tanuláshoz szükséges eszközöket, hangszereket, valamint gyakorlási és szereplési lehetőségeket az iskola biztosít.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

hangszer/ének (főtárgy),  jazzelmélet, jazz szolfézs, jazztörténet, kötelező zongora, zenekari gyakorlat

Hangszíntér

Művészeti grafikus

Leírás:

Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetes elképzelések megbeszélése után önállóan elkészíteni a terveket, majd elvégezni a munkát. Ismeri a mai kor követelményeinek megfelelő kereskedelmi, ipari, kivitelezési és szakmai kritériumokat.

A grafikusképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok önálló megoldására, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és technológia, grafikai elmélet és gyakorlat

Hangszíntér

Festő

Leírás:

A festő olyan vizuális, művészeti alapkészséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein esztétikai, szakmai feladatot lát el. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat és alkalmazza azokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után  előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és technológia, festészet

Hangszíntér

Szobrász

Leírás:

A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajz- és plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat. Rajzban elkészíti a terveket, vázlatokat. A szobrászatban használatos anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) állít elő formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. Ezeket kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is. A szobrászképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket kivitelezési feladatok önálló megoldására akár vállalkozóként, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és technológia, szoborkészítés

Hangszíntér

Mozgókép-
és Animációtervező

Leírás:

A mozgókép- és animációkészítő (játékkészítő, animációsfilm-készítő) több szakma kapcsolódásának mentén, és további szakmák határterületein végzi tevékenységét. Olyan vizuális, rajzi, plasztikai, pedagógiai és műszaki kultúrával rendelkezik, ami a játékkészítés különféle technológiai szakágaiban igényes és önálló feladatmegoldásra teszi alkalmassá. Az animációsfilm-készítés különböző munkaköreinek feladatait képes ellátni: beállításrajz-készítő, képes forgatókönyvrajzoló, figuratervező, háttérfestő, animátor (mozdulattervező), rajzoló, számítógépes munkatárs, valamint tv-stúdiók díszlet-, jelmez- és makettkészítői munkáiban is jártas.

A mozgóképi animációkészítő a design és a síkművészet, az időben lejátszódó művészet (film, videó) alapelemeit ismerő szakember. Ismeri a jelen kor tárgy- és játéktervezési irányzatait, terveket készít, játékszereket kivitelez. Átfogó művészi, művészettörténeti, humán ismeretekkel bír, ami képessé teszi alkotóművészi, iparművészeti feladatok teljesítésére önálló vállalkozóként, valamint tanulmányai folytatására művészi, pedagógiai és műszaki területeken egyetemen, főiskolán.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és technológia, mozgókép- és animációkészítés

Hangszíntér

Táncos

Leírás:

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadóképességgel bíró szakember, aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, táncegyütteseknél, színházaknál. Feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretében látja el. A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán, egyetemen.

Képzési idő:

5 tanév (4. év után előrehozott érettségi vizsga, 5. év végén képesítő vizsga)

A képzés tantárgyai:

klasszikus balett, kortárs-modern technikák, tánctechnikai specializáció, kreatív módszerek, bevezetés a tánctörténetbe, színészmesterség

Tanáraink

Zeneművészet

Képző- és iparművészet

Tánc

Közismeret