SZAKGIMNÁZIUM

/szakok leírása/

 • POP-ROCK-JAZZ-ZENÉSZ

  Választható hangszerek: nagybőgő, harsona, basszusgitár, gitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, klarinét, trombita, dob, zongora, illetve ének.

   A pop-rock-jazz tanításának általános célja, hogy a növendék - a zeneiskolában szerzett hangszeres felkészültségére és klasszikus zenei ismereteire alapozva -  olyan szakmai tudást, pop-rock-jazz- és általános zenei műveltséget sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt szakirányú felsőoktatásban való továbbtanulásra, illetve középfokú pop-rock-jazz-zenei felkészültséget igénylő feladatok ellátására.
  A zenész szakképzettségű muzsikus szólistaként, zenekarok, énekkarok tagjaként, zongorakísérőként aktívan közreműködhet kisebb-nagyobb közösségek zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat, készíthet feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, zenekarvezetőként is dolgozhat. A közművelődés területén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket, közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon, táncegyüttesek kíséreteként, kép-, illetve hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban.
   A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  A sikeres tanuláshoz szükséges eszközöket, hangszereket, valamint gyakorlási és szereplési lehetőségeket az iskola biztosít.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: hangszer, zenekar vagy énekkar, szolfézs, zeneelmélet, előadói gyakorlat, zeneirodalom, jazz zeneirodalom, kötelező zongora, zenekari gyakorlat, korrepetíció, kamarazene, népzene, jazzelmélet

 • SZOBRÁSZ

  A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajz- és plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat.
  Rajzban elkészíti a terveket, vázlatokat. A szobrászatban használatos anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) állít elő formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. Ezeket kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.

  A szobrászképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket kivitelezési feladatok önálló megoldására akár vállalkozóként, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • GRAFIKUS

  Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetes elképzelések megbeszélése után önállóan elkészíteni a terveket, majd elvégezni a munkát. Ismeri a mai kor követelményeinek megfelelő kereskedelmi, ipari, kivitelezési és szakmai kritériumokat.

  A grafikusképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok önálló megoldására, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • FESTŐ

  A festő olyan vizuális, művészeti alapkészséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein esztétikai, szakmai feladatot lát el. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat és alkalmazza azokat.

  Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.

  Képzési idő: 5 tanév ( 4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓSZERKESZTŐ

  A mozgókép- és animációkészítő (játékkészítő, animációsfilm-készítő) több szakma kapcsolódásának mentén, és további szakmák határterületein végzi tevékenységét. Olyan vizuális, rajzi, plasztikai, pedagógiai és műszaki kultúrával rendelkezik, ami a játékkészítés különféle technológiai szakágaiban igényes és önálló feladatmegoldásra teszi alkalmassá. Az animációsfilm-készítés különböző munkaköreinek feladatait képes ellátni: beállításrajz-készítő, képes forgatókönyvrajzoló, figuratervező, háttérfestő, animátor (mozdulattervező), rajzoló, számítógépes munkatárs, valamint tv-stúdiók díszlet-, jelmez- és makettkészítői munkáiban is jártas.
  A mozgóképi animációkészítő a design és a síkművészet, az időben lejátszódó művészet (film, videó) alapelemeit ismerő szakember. Ismeri a jelen kor tárgy- és játéktervezési irányzatait, terveket készít, játékszereket kivitelez.

  Átfogó művészi, művészettörténeti, humán ismeretekkel bír, ami képessé teszi alkotóművészi, iparművészeti feladatok teljesítésére önálló vállalkozóként, valamint tanulmányai folytatására művészi, pedagógiai és műszaki területeken egyetemen, főiskolán.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)

 • TÁNCOS

  A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadóképességgel bíró szakember, aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására.
  A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, táncegyütteseknél, színházaknál. Feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretében látja el.
  A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán, egyetemen.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  Gyakorlati órák száma: 3600
  A képzés gyakorlati tantárgyai: modern tánc (graham, tradicionális Limón, modern Limón, európai), balett, kontakt tánc, jazztánc, repertoár, néptánc, társastánc, akrobatika, partnering.

/A TANÉV RENDJE/

Tanévnyitó, első tanítási nap:

2021. szeptember 1. (szerda)

Okj(13.évf.) Tanévnyitó:

2021. szeptember 3. (péntek) 9.00

Őszi szünet:

október 23-november 1.

Téli szünet:

2021. december 22-2022. január 2.

I. félév vége:

2022. január 21. (péntek)

Félévi értesítő kiosztása

2022. január 28. (péntek)

Tavaszi szünet:

2022. április 14-április 19.

Utolsó tanítási nap (12.-13. évfolyam)

2022. április 29. (péntek)

Országos mérés napja:

2022. április 22-május 3.

Utolsó tanítási nap (9.-11. évfolyam)

2022. június 15. (szerda)

/SZAKGIMNÁZIUMban TANÍTÓ TANÁRAINK/

zeneművészet

VÖRÖS TAMÁS

Művészeti igazgató

basszusgitár, nagybőgő, jazz-történet

youtube

Balogh Ágnes

hangképzés

Fövenyi Máté

gitár, jazzelmélet, zenekar gyakorlat

HORVÁTH JÁNOS

zongora

KELEMEN ANGELIKA

ének, zenekari gyakorlat

POTESZ BALÁZS

dob, zenekari gyakorlat

VÖRÖS JANKA

Hangképzés

Vörös Milán

jazzszolfézs

GOTTHÁRD MIHÁLY

Zenekari gyakorlat, gitár

tánc

CSOBA ORSOLYA

klasszikus balett, improvizáció, kontakt

STRASSZER HELGA

limón, jazz

SZILNERNÉ GYÖRE JUDIT

modern társastánc, tánctörténet, történelmi társastánc

SZŰCS ÁGNES

limón

képző- és iparművészet

GERSÉNÉ KRAUSZ SZILVIA

Igazgató

rajz-festés-mintázás

BAUMANN BARBARA

rajz-festés-mintázás

BÁLINT SZILÁRD

Digitális művészet és multimédia, Médiaművészeti alapismeretek, Tervezés és technológia, Számítógépes grafika, Mozgókép és animáció, Szaktörténet

FILEP SÁNDOR

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, festészet

KISZELY KRISZTIÁN

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet Művészeti vállalkozás

LÁZÁR MÁRTON

Hangművészeti alapismeretek

NÉMETH BALÁZS

Digitális művészet és multimédia, Hangművészeti alapismeretek

PINTÉR BALÁZS

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, Rajz-festés-mintázás 

PRESZTER ELEMÉR

Mozgóképi ismeretek, Munkakörnyezet

TARCZY ISTVÁN

rajz-festés-mintázás, Térábrázolási rendszerek

 

 

TOOTH GÁBOR ANDOR

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, Grafikai alapok, Grafikai illusztrálás, Alkalmazott grafika

VARGA BÁLINT

Rajz-festés-mintázás, Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet

közismeret

ABOSNÉ FEHÉR MÁRIA

Igazgatóhelyettes

etika

CSÓKA PÉTER

angol nyelv

DÖMÖTÖR GÁBOR

matematika, informatika

HADNAGYNÉ BERNÁTH JUDIT

magyar nyelv és irodalom

James Eric Brownwood

angol nyelv

JÁMBOR ÁDÁM

történelem

KESZTE JÁNOSNÉ

magyar nyelv és irodalom

KIRÁLYVÁRI CSABA

testnevelés

NYESTE JÁNOS

matematika

PÁSZTOR BARNABÁS

fizika

PRESZTER IMRE

történelem,földrajz, pénzügyi és vállalkozási ismeretek

SZATZKERNÉ RUFF ANGELLA

német nyelv

VÉGH ANDRÁS FERENC

testnevelés

/végzett diákjaink/

 • Akik szakirányú felsőoktatási intézményben tanulnak tovább:

  Gerse Dalma KREA Design Iskola-Enteriőr Designer - Belsőépítész mesterszintű
  Kabály Anna Dánia -VIA University - fashion design,technology and business
  Asztalos Róbert Dániel UK, London - The Institute of Contemporary Music Performance - Creative Musicianship
  Lovas Flóra Szegedi Tudományegyetem-Média-, mozgókép- és kommunikációtanár, és vizuális kultúra tanár
  Harmadás Heléna Pécsi Tudományegytem- Fesétszet szak
  Gróf Karolina Rita Pécsi Tudományegyetem-Építőművészet szak
  Bartus Dávid Martin Wekerle Sándor Üzleti Főiskola-Kereskedelem és Marketing szak
  Hergovics Luca Soproni Egyetem-Művészeti Kar-Tervező grafika szak
  Pintér Adél Rebeka Budapesti Metropolitan Egyetem-Képalkotás szak
  Polyák Jakab Széchenyi István Egyetem- Kereskedelem és Marketing szak
  Mátyás Martin Márk Szent István Egytem Kaposvár-Mozgókép szak
  Kiszely Virág Szent István Egyetem Budapest- Tájrendező és Kertépítő Mérnöki szak
  2015-2019 Bolyaová Chiara Visart Művészeti Akadémia 
  2015-2019 Gáspár Dominik Kaposvári Egyetem képalkotás - mozgókép
  2015-2019 Májer Daniella Visart Művészeti Akadémia
  2014-2019 Mátyás Brigitta Budapesti Metropolitan Egyetem animáció szak
  2014-2019 Deim Kata Budapesti Metropolitan Egyetem animáció szak
  2014-2019 Mészáros Marcell Budapesti Metropolitan Egyetem grafika szak
  2014-2019 Mód Kitti Bettina Kaposvári Egyetem fotográfia szak
  2011-2015  Kovács Kornél Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014. Kovács Gergő Tech Music School London dob szak
  2010-2014. Horváth Attila MOME foto szak
  2010-2014. Csizmadia Zsolt BKF Média design szak
  2010-2014. Abonyi Regina Magyar Táncművészeti Főiskola Színházi tánc szak 
  2010-2014. Berta Márton Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2010-2014. Zsigmond Lajos Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2010-2014. Lakatos Zsolt Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazz-zongora szakirány
  2010-2014 Barna Krisztián Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014  Héjjas Luca  Corvinus Egyetem, Tájépítész szak
  2009-2014. Földesi Milán Szegedi Kortárs Balett
  2009-2014. Hegedűs Vid Valentin  Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Képi ábrázolás szak 
  2009-2014. Sőrés Dorottya Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2009-2014. Hegedűs Virág Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2009-2014. Gudics Martin Kodolányi János Főiskola (jazz-basszusgitár)
  2009-2014 Gudics Marcell Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2008-2013. Gerse Dalma Corvinus Egyetem (tájépítész) KREA Design Iskola (Enteriőr Designer - Belsőépítész)
  2008-2013. Pesti Evelin Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (képi ábrázolás)
  2008-2013. Pálffy Dániel Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (mozgóképkultúra és médiaismeret)
  2008-2013. Galló Tamás Kaposvári Egyetem (plasztikai ábrázolás)
  2008-2013. Viola Péter Magyar Táncművészeti Főiskola (moderntánc)
  2008-2013. Márton Noémi Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (animáció)
  2008-2013. Somogyi Ivett Nyugat-Magyarországi Egyetem
  2008-2013. Debreczy Csongor Academy Of Contemporary Music (Anglia)
  2008-2013. Virág Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
  2009-2013  Vörös Milán Kodolányi János Főiskola, Jazz tanszak
  2008-2013.  Viola Péter Budapest Kortárstánc Főiskola 
  2007-2012. Szabó Ádám Kodolányi János Főiskola (jazz-gitár)
  2007-2012. Fenyvesi Máté Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2007-2012. Csibi Anett PTE MK grafikusművész, tervező grafika szak
  2007-2011. Berczi Benjámin Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2007-2011. Pajor Noémi Magyar Táncművészeti Főiskola
  2007-2011. Sipos Bence Pécsi Tudományegyetem (Elektronikus zenei médiaművész)
  2007-2011. Dublecz Alexandra Budapest Kortárstánc Főiskola
  2007-2011. Czézár Márk Magyar Táncművészeti Főiskola
  2006-2011. Gotthárd Mihály Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kovács Dávid Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kész Petra Zeneművészeti Tanárképző Főiskola Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Jazz Tanszék (jazzének)
  2006-2011. Baumann Barbara Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (képzőművészet)
  2006-2011. Erdélyi Rita Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Szabó Bianka Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Bán Péter Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2011. Nagy Danny Berklee College of Music
  2006-2010. Fövenyi Máté Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2010. Koczor Attila Magyar Képzőművészeti Egyetem (festő)
   2008-2012. Demeter Fanni Amersham & Wycombe College