/szakok leírása/

 • JAZZ-ZENÉSZ

  Választható hangszerek: nagybőgő, harsona, basszusgitár, gitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, klarinét, trombita, dob, zongora, illetve ének.

   A jazz tanításának általános célja, hogy a növendék - a zeneiskolában szerzett hangszeres felkészültségére és klasszikus zenei ismereteire alapozva -  olyan szakmai tudást, jazz- és általános zenei műveltséget sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt szakirányú felsőoktatásban való továbbtanulásra, illetve középfokú jazz-zenei felkészültséget igénylő feladatok ellátására.
  A zenész szakképzettségű muzsikus szólistaként, zenekarok, énekkarok tagjaként, zongorakísérőként aktívan közreműködhet kisebb-nagyobb közösségek zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat, készíthet feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, zenekarvezetőként is dolgozhat. A közművelődés területén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket, közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon, táncegyüttesek kíséreteként, kép-, illetve hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban.
   A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  A sikeres tanuláshoz szükséges eszközöket, hangszereket, valamint gyakorlási és szereplési lehetőségeket az iskola biztosít.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: hangszer, zenekar vagy énekkar, szolfézs, zeneelmélet, előadói gyakorlat, zeneirodalom, jazz zeneirodalom, kötelező zongora, zenekari gyakorlat, korrepetíció, kamarazene, népzene, jazzelmélet

 • SZOBRÁSZ

  A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajz- és plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat.
  Rajzban elkészíti a terveket, vázlatokat. A szobrászatban használatos anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) állít elő formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. Ezeket kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.

  A szobrászképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket kivitelezési feladatok önálló megoldására akár vállalkozóként, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • GRAFIKUS

  Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetes elképzelések megbeszélése után önállóan elkészíteni a terveket, majd elvégezni a munkát. Ismeri a mai kor követelményeinek megfelelő kereskedelmi, ipari, kivitelezési és szakmai kritériumokat.

  A grafikusképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok önálló megoldására, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • FESTŐ

  A festő olyan vizuális, művészeti alapkészséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein esztétikai, szakmai feladatot lát el. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat és alkalmazza azokat.

  Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.

  Képzési idő: 5 tanév ( 4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓSZERKESZTŐ

  A mozgókép- és animációkészítő (játékkészítő, animációsfilm-készítő) több szakma kapcsolódásának mentén, és további szakmák határterületein végzi tevékenységét. Olyan vizuális, rajzi, plasztikai, pedagógiai és műszaki kultúrával rendelkezik, ami a játékkészítés különféle technológiai szakágaiban igényes és önálló feladatmegoldásra teszi alkalmassá. Az animációsfilm-készítés különböző munkaköreinek feladatait képes ellátni: beállításrajz-készítő, képes forgatókönyvrajzoló, figuratervező, háttérfestő, animátor (mozdulattervező), rajzoló, számítógépes munkatárs, valamint tv-stúdiók díszlet-, jelmez- és makettkészítői munkáiban is jártas.
  A mozgóképi animációkészítő a design és a síkművészet, az időben lejátszódó művészet (film, videó) alapelemeit ismerő szakember. Ismeri a jelen kor tárgy- és játéktervezési irányzatait, terveket készít, játékszereket kivitelez.

  Átfogó művészi, művészettörténeti, humán ismeretekkel bír, ami képessé teszi alkotóművészi, iparművészeti feladatok teljesítésére önálló vállalkozóként, valamint tanulmányai folytatására művészi, pedagógiai és műszaki területeken egyetemen, főiskolán.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)

 • TÁNCOS

  A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadóképességgel bíró szakember, aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására.
  A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, táncegyütteseknél, színházaknál. Feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretében látja el.
  A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán, egyetemen.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  Gyakorlati órák száma: 3600
  A képzés gyakorlati tantárgyai: modern tánc (graham, tradicionális Limón, modern Limón, európai), balett, kontakt tánc, jazztánc, repertoár, néptánc, társastánc, akrobatika, partnering.

/FELVÉTELI/

A bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium
felvételt hirdet a 2018/2019-es tanévre

olyan nyolcadik osztályos fiatalok számára,
akik életüket elsősorban valamilyen művészeti pályán,
vagy annak közelében képzelik el.
Kötelező idegen nyelv: ANGOL vagy NÉMET
Tervezett induló osztályok száma: 2
A párhuzamos művészeti képzés során
a tanulók a 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát,
a 13. évfolyam végén OKJ-s szakmai bizonyítványt szerezhetnek.

 • A jelentkezés módja

  Az egységes jelentkezési lap és a szakgimnázium saját jelentkezési lapjának kitöltése.

 • A jelentkezési határidő:

  2018. január 28. (Saját jelentkezési lap beküldése)

 • A felvételi vizsga időpontja:

  2018. február 17. (szombat) 9.00 órától

 • A pótfelvételi időpontja:

  Egyénenként, személyesen egyeztetve.
  Az iskola nyílt napot és felvételi tájékoztatót tart az érdeklődők számára.

 • Felvételi tájékoztató időpontja:

  2018. január 17. (szerda) 17 óra 

 • Helye:

  Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola, Bodajk, Petőfi S. u. 7.
  Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium,
  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

 • a jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap

  Felvételi tájékoztató kiadványunk letölthető innen: felvételi

 • A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin. Iskolánk felvételi alkalmassági vizsgát tart, melynek követelményei az alábbiakban olvashatók:

 • Képzőművészeti szakok (szobrász, grafikus, mozgóképi animációkészítő, festészet):

  Gyakorlati alkalmassági felvételi:
  Tanulmányrajz: ceruzával, félíves méretben (forgástest, drapéria)
  Színtanulmány, színvázlat: vízfesték, akvarell, tempera
  Kreatív feladat: kompozíció tervezése

  Szóbeli felvételi:
  Tetszőleges technikával készült hozott anyagok bemutatása, elbeszélgetés.

 • Tánc (kortárs-, modern táncos):

  Hajlékonyság, tágság, egyensúly, rugalmasság bemutatása egy-egy gyakorlattal
  Memória: rövid koreográfia visszaismétlése
  Ritmus visszatapsolása

  A felvételire nem kell saját koreográfiával készülni.

 • Zene (jazz-zenész, szórakoztató zenész):

  Egy zeneszám (klasszikus, pop, rock) eljátszása, éneknél népdal is lehet
  Ritmus visszatapsolása
  Előzetesen bemutatott dallam visszajátszása a hangszeren
  Játék kíséret nélkül

/okj képzések/

“Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves.
Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad.
Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd.”
(Henry Ford)

A HANG-SZÍN-TÉR MŰVÉSZETI ISKOLA
felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévben érettségizettek,
és az idén érettségizők részére
OKJ szerinti iskolarendszerű, nappali tagozatos képzésekre

 • Általános felvételi információk:

  Jelentkezési határidő: 2018. június
  Pótjelentkezés határideje: 2018. augusztus
  Felvételi időpontja: Külön értesítéssel
  Pótfelvételi időpontja: Külön értesítéssel

 • A felvételi vizsga témája:

  Általános felvételi információk az iskola elérhetőségein kérhetők. A felvételi vizsga témája: a választott szaknak megfelelő képesség- és készségfelmérés, felvételi beszélgetés.

 • A jelentkezés feltételei:

  Érettségi bizonyítvány
  A jelentkezési lap kitöltése és beküldése postán: 8053 Bodajk, Petőfi u. 7.
  e-mailben: kozepfok@hangszinter.hu, faxon: 22/410-955
  A jelentkezési lap letölthető: okj jelentkezési lap
  A jelentkezési laphoz csatolni kell az alábbi bizonyítványok másolatát, amennyiben rendelkezésre állnak:
  Érettségi bizonyítvány, OKJ-s vagy egyéb szakmai bizonyítvány

 • Beiratkozás, első tanítási nap:

   2018. szeptember 7.
  Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 8053 Bodajk Petőfi S. u. 7. (Színházterem)

   

 • Festő

  OKJ azonosító: 54 211 03
  Képzési idő: 2 év

 • Grafikus (alkalmazott grafikus, képgrafikus)

  OKJ azonosító: 54 211 07
  Képzési idő: 2 év

 • Jazz - zenész II. (szakirány: jazz - énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős)

  OKJ azonosító: 54 212 04
  Képzési idő: 2 év

 • Mozgókép- és animációkészítő

  OKJ azonosító: 54 213 03
  Képzési idő: 2 év

 • Szobrász

  OKJ azonosító: 54 211 07
  Képzési idő: 2 év

 • Táncos II. (kortárs-, moderntáncos)

  OKJ azonosító: 54 212 09
  Képzési idő: 2 év

/A TANÉV RENDJE/

Tanévnyitó:

2017. szeptember 04. (hétfő)

Okj-s tanévkezdés:

2017. szeptember 08. (péntek)

Első tanítási nap:

2017. szeptember 04. (hétfő)

Őszi szünet:

2017. október 28 – november 05.

Téli szünet:

2017. december 23 – 2018. január 2.

I. félév vége:

2018. január 26. (péntek)

Félévi értesítő kiosztása

2018. február 2. (péntek)

Tavaszi szünet:

2018. március 29 – április 03.

Utolsó tanítási nap (12.-13. évfolyam)

2018. május 03. (csütörtök)

Országos mérés napja:

2018. május 23. (szerda)

Utolsó tanítási nap (9.-11. évfolyam)

2018. június 15. (péntek)

/középFOKON TANÍTÓ TANÁRAINK/

közismeret

 • Csóka Péter

  angol nyelv

 • Dömötör Gábor

  matematika

 • Hadnagyné Bernáth Judit

  magyar nyelv és irodalom

 • Jámbor Ádám

  történelem

 • Káplár Edit

  matematika

 • Királyvári Csaba

  testnevelés, osztályfőnök

 • Kissné Berta Orsolya

  biológia

 • Laukó Csilla

  szakmai angol nyelv

 • Pásztor Barnabás

  fizika

 • Péteri László

  informatika

 • Preszter Imre

  történelem, földrajz

 • Spisák Erika

  matematika, kémia

 • Szatzkerné Ruff Angella

  német nyelv

 • Szűcs Krisztina

  magyar nyelv és irodalom, etika

 • Végh András Ferenc

  testnevelés, osztályfőnök

tánc

 • Cseh Melinda

  klasszikus balett, kompozíció, jazz

 • Csoba Orsolya

  klasszikus balett, improvizáció, kontakt

 • Strasszer Helga

  limón, jazz

 • Szilnerné Györe Judit

  modern társastánc, tánctörténet, történelmi társastánc

 • Szűcs Ágnes

  limón

zeneművészet

 • Balogh Ágnes

  hangképzés

 • Fövenyi Máté

  gitár, jazzelmélet, zenekar gyakorlat

 • Horváth János

  zongora

 • Kelemen Angelika

  ének, zenekari gyakorlat

 • Páll Kata

  szolfézs, kötelező zongora

 • Potesz Balázs

  dob, zenekari gyakorlat

 • Vörös Janka

   ének

 • Vörös Tamás

  basszusgitár, nagybőgő, jazz-történet

 • Gothárd Mihály

  Gitár, zenekari gyakorlat

képző- és iparművészet

 • Bálint Szilárd

  animáció

 • Filep Sándor

  festészet

 • Gerséné Krausz Szilvia

  rajz-festés-mintázás

 • Kiszely Krisztián

  tervező grafika

 • Nagy Edit

  rajz-festés-mintázás

 • Németh Balázs

  animáció

 • Pintér Balázs

  szobrászat

 • Preszter Elemér

  animáció, film

 • Tarczy István

  rajz-festés-mintázás

 • Tooth Gábor Andor

  tervező grafika

 • Varga Bálint

  grafika, rajz-festés-mintázás

 • Vasuta Zsolt

  művészettörténet

/végzett diákjaink/

 • Akik szakirányú felsőoktatási intézményben tanulnak tovább:

  2011-2015  Kovács Kornél Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014. Kovács Gergő Tech Music School London dob szak
  2010-2014. Horváth Attila MOME foto szak
  2010-2014. Csizmadia Zsolt BKF Média design szak
  2010-2014. Abonyi Regina Magyar Táncművészeti Főiskola Színházi tánc szak 
  2010-2014. Berta Márton Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2010-2014. Zsigmond Lajos Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2010-2014. Lakatos Zsolt Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazz-zongora szakirány
  2010-2014 Barna Krisztián Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014  Héjjas Luca  Corvinus Egyetem, Tájépítész szak
  2009-2014. Földesi Milán Szegedi Kortárs Balett
  2009-2014. Hegedűs Vid Valentin  Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Képi ábrázolás szak 
  2009-2014. Sőrés Dorottya Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2009-2014. Hegedűs Virág Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2009-2014. Gudics Martin Kodolányi János Főiskola (jazz-basszusgitár)
  2009-2014 Gudics Marcell Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2009-2013. Gerse Dalma Corvinus Egyetem (tájépítész)
  2009-2013. Pesti Evelin Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (képi ábrázolás)
  2009-2013. Pálffy Dániel Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (mozgóképkultúra és médiaismeret)
  2009-2013. Galló Tamás Kaposvári Egyetem (plasztikai ábrázolás)
  2009-2013. Viola Péter Magyar Táncművészeti Főiskola (moderntánc)
  2009-2013. Márton Noémi Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (animáció)
  2009-2013. Somogyi Ivett Nyugat-Magyarországi Egyetem
  2009-2013. Debreczy Csongor Academy Of Contemporary Music (Anglia)
  2009-2013. Virág Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
  2009-2013  Vörös Milán Kodolányi János Főiskola, Jazz tanszak
  2008-2012.  Viola Péter Budapest Kortárstánc Főiskola 
  2007-2012. Szabó Ádám Kodolányi János Főiskola (jazz-gitár)
  2007-2012. Fenyvesi Máté Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2007-2012. Csibi Anett PTE MK grafikusművész, tervező grafika szak
  2007-2011. Berczi Benjámin Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2007-2011. Pajor Noémi Magyar Táncművészeti Főiskola
  2007-2011. Sipos Bence Pécsi Tudományegyetem (Elektronikus zenei médiaművész)
  2007-2011. Dublecz Alexandra Budapest Kortárstánc Főiskola
  2007-2011. Czézár Márk Magyar Táncművészeti Főiskola
  2006-2011. Gotthárd Mihály Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kovács Dávid Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kész Petra Zeneművészeti Tanárképző Főiskola Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Jazz Tanszék (jazzének)
  2006-2011. Baumann Barbara Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (képzőművészet)
  2006-2011. Erdélyi Rita Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Szabó Bianka Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Bán Péter Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2011. Nagy Danny Berklee College of Music
  2006-2010. Fövenyi Máté Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2010. Koczor Attila Magyar Képzőművészeti Egyetem (festő)
   2008-2012. Demeter Fanni Amersham & Wycombe College