SZAKGIMNÁZIUM

/szakok leírása/

 • POP-ROCK-JAZZ-ZENÉSZ

  Választható hangszerek: nagybőgő, harsona, basszusgitár, gitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, klarinét, trombita, dob, zongora, illetve ének.

   A pop-rock-jazz tanításának általános célja, hogy a növendék - a zeneiskolában szerzett hangszeres felkészültségére és klasszikus zenei ismereteire alapozva -  olyan szakmai tudást, pop-rock-jazz- és általános zenei műveltséget sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt szakirányú felsőoktatásban való továbbtanulásra, illetve középfokú pop-rock-jazz-zenei felkészültséget igénylő feladatok ellátására.
  A zenész szakképzettségű muzsikus szólistaként, zenekarok, énekkarok tagjaként, zongorakísérőként aktívan közreműködhet kisebb-nagyobb közösségek zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat, készíthet feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, zenekarvezetőként is dolgozhat. A közművelődés területén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket, közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon, táncegyüttesek kíséreteként, kép-, illetve hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban.
   A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  A sikeres tanuláshoz szükséges eszközöket, hangszereket, valamint gyakorlási és szereplési lehetőségeket az iskola biztosít.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: hangszer, zenekar vagy énekkar, szolfézs, zeneelmélet, előadói gyakorlat, zeneirodalom, jazz zeneirodalom, kötelező zongora, zenekari gyakorlat, korrepetíció, kamarazene, népzene, jazzelmélet

 • SZOBRÁSZ

  A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajz- és plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat.
  Rajzban elkészíti a terveket, vázlatokat. A szobrászatban használatos anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) állít elő formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. Ezeket kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.

  A szobrászképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket kivitelezési feladatok önálló megoldására akár vállalkozóként, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • GRAFIKUS

  Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetes elképzelések megbeszélése után önállóan elkészíteni a terveket, majd elvégezni a munkát. Ismeri a mai kor követelményeinek megfelelő kereskedelmi, ipari, kivitelezési és szakmai kritériumokat.

  A grafikusképzés lehetővé teszi, hogy a növendékek olyan alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismereteket sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket alkotóművészi feladatok önálló megoldására, illetve művészeti főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • FESTŐ

  A festő olyan vizuális, művészeti alapkészséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein esztétikai, szakmai feladatot lát el. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat és alkalmazza azokat.

  Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.

  Képzési idő: 5 tanév ( 4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, ábrázoló geometria, betűrajz, szakmai elmélet és gyakorlat, népművészet, művészettörténet

 • MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓSZERKESZTŐ

  A mozgókép- és animációkészítő (játékkészítő, animációsfilm-készítő) több szakma kapcsolódásának mentén, és további szakmák határterületein végzi tevékenységét. Olyan vizuális, rajzi, plasztikai, pedagógiai és műszaki kultúrával rendelkezik, ami a játékkészítés különféle technológiai szakágaiban igényes és önálló feladatmegoldásra teszi alkalmassá. Az animációsfilm-készítés különböző munkaköreinek feladatait képes ellátni: beállításrajz-készítő, képes forgatókönyvrajzoló, figuratervező, háttérfestő, animátor (mozdulattervező), rajzoló, számítógépes munkatárs, valamint tv-stúdiók díszlet-, jelmez- és makettkészítői munkáiban is jártas.
  A mozgóképi animációkészítő a design és a síkművészet, az időben lejátszódó művészet (film, videó) alapelemeit ismerő szakember. Ismeri a jelen kor tárgy- és játéktervezési irányzatait, terveket készít, játékszereket kivitelez.

  Átfogó művészi, művészettörténeti, humán ismeretekkel bír, ami képessé teszi alkotóművészi, iparművészeti feladatok teljesítésére önálló vállalkozóként, valamint tanulmányai folytatására művészi, pedagógiai és műszaki területeken egyetemen, főiskolán.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)

 • TÁNCOS

  A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadóképességgel bíró szakember, aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására.
  A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, táncegyütteseknél, színházaknál. Feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretében látja el.
  A párhuzamos képzésben résztvevő diákok élet- és munkarendje a kétirányú terhelés miatt jelentősen eltér más középiskolák diákjainak életrendjétől.

  Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán, egyetemen.

  Képzési idő: 5 tanév (4. év után érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga)
  Gyakorlati órák száma: 3600
  A képzés gyakorlati tantárgyai: modern tánc (graham, tradicionális Limón, modern Limón, európai), balett, kontakt tánc, jazztánc, repertoár, néptánc, társastánc, akrobatika, partnering.

/A TANÉV RENDJE/

első tanítási nap:

2023. szeptember 1. péntek

utolsó tanítási nap:

2024. június 21. péntek

tanítási napok száma:

176 nap

tanítás nélküli munkanapok száma:

8 nap (1 nap pályaorientációs)

utolsó tanítási nap a 12. és a 13. évfolyamokon:

2024. május 3. péntek

I. félév vége:

2024. január 19. 

I. félévi értesítők kiosztása:

2024. január 26-ig

Iskolai szünetek:
az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2024. október 27. péntek

az őszi szünet utáni első tanítási nap:

2023. november 6. hétfő

a téli szünet előtti utolsó tanítási nap:

2023. december 21. csütörtök

a téli szünet utáni első tanítási nap:

2024. január 8. hétfő

a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2024. március 27. szerda

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap:

2024. április 8. hétfő

érettségi szünet:

2024. május 6.-8. 

Országos Mérések
9.-10.-11. évfolyam próbamérések:

2023. szeptember 1.- október 18.

9.-10.-11. évfolyam kompetencia mérések:

2024. március 4.- június 3.

NETFIT mérés:

2024. január 9. - május 10.,

Érettségi időpontok:
magyar nyelv és irodalom:

2024. május 6. 9 óra

matematika:

2024. május 7. 9 óra

történelem:

2024. május 8. 9 óra

angol:

2024. május 9. 9 óra

német:

2024. május 10. 9 óra

ágazati szakmai vizsgatárgyak:

2024. május 15. 9 óra

digitális kultúra

2024. május 13. 8 óra

vizuális kultúra:

2024. május 22. 14 óra

mozgóképkultúra és médiaismeret:

2024. május 24. 14 óra

természettudomány:

2024. május 17. 14 óra

középszintű szóbelik:

2024. június 17 - július 3.

Középiskolai felvételi:
A középiskolai szóbeli felvételi vizsgák a 8. osztályosok számára:

2024. március 4 - 20.

Kiértesítés határideje a felvételi sikerességéről

2024. május 2-ig

Beiratkozás a középfokú iskolába:

2024. június 26-28.

/SZAKGIMNÁZIUMban TANÍTÓ TANÁRAINK/

zeneművészet

VÖRÖS TAMÁS

Művészeti igazgató

Jazztörténet, klasszikus zenetörténet

youtube

Balogh Ágnes

klasszikus hangképzés

Fövenyi Máté

jazzelmélet, zenekar gyakorlat

HORVÁTH JÁNOS

zongora

KELEMEN ANGELIKA

ének

POTESZ BALÁZS

dob, zenekari gyakorlat

RÁCZ MÁRTON

zongora

VÖRÖS JANKA

Ének

Vörös Milán

jazz szolfézs, zenekari gyakorlat

GOTTHÁRD MIHÁLY

gitár, zenakari gyakorlat

Kovács Dávid

jazzszolfezs, zenekari gyakorlat, basszusgitár

tánc

CSOBA ORSOLYA

klasszikus balett, improvizáció, kontakt

STRASSZER HELGA

limón, jazz

SZILNERNÉ GYÖRE JUDIT

modern társastánc, tánctörténet, történelmi társastánc

SZŰCS ÁGNES

limón

képző- és iparművészet

GERSÉNÉ KRAUSZ SZILVIA

Igazgató

rajz-festés-mintázás

BAUMANN BARBARA

rajz-festés-mintázás

BÁLINT SZILÁRD

Digitális művészet és multimédia, Médiaművészeti alapismeretek, Tervezés és technológia, Számítógépes grafika, Mozgókép és animáció, Szaktörténet

FILEP SÁNDOR

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, festészet

KISZELY KRISZTIÁN

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet Művészeti vállalkozás

LÁZÁR MÁRTON

Hangművészeti alapismeretek

NÉMETH BALÁZS

Digitális művészet és multimédia, Hangművészeti alapismeretek

PINTÉR BALÁZS

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, Rajz-festés-mintázás 

PRESZTER ELEMÉR

Mozgóképi ismeretek, Munkakörnyezet

TARCZY ISTVÁN

rajz-festés-mintázás, Térábrázolási rendszerek

 

 

TOOTH GÁBOR ANDOR

Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet, Grafikai alapok, Grafikai illusztrálás, Alkalmazott grafika

VARGA BÁLINT

Rajz-festés-mintázás, Tervezés és technológia, Stílustan és szaktörténet

közismeret

ABOSNÉ FEHÉR MÁRIA

Igazgatóhelyettes, német nyelvtanár

BAKOSNÉ FÁBIÁN HAJNALKA

biológia

JAMES ERIC BROWNWOOD

angol nyelv

CSÓKA PÉTER

angol nyelv

HADNAGYNÉ BERNÁTH JUDIT

magyar nyelv és irodalom

JÓNÁS SÁNDOR

történelem

KESZTE JÁNOSNÉ

magyar nyelv és irodalom

KIRÁLYVÁRI CSABA

testnevelés

KISS SÁNDOR

informatika

NAGY ANDREA

földrajz

NYESTE JÁNOS

matematika

PÁSZTOR BARNABÁS

fizika

SZATZKERNÉ RUFF ANGELLA

német nyelv

VÉGH ANDRÁS FERENC

testnevelés

/végzett diákjaink/

 • Akik szakirányú felsőoktatási intézményben tanulnak tovább:

  Sajtos Csenge Budapesti Metropolitan Egyetem-animáció
  Tóth Rozália Panna Kaposvári Egyetem Művészeti Kar-alkalmazott látványtervezés
  Keszi Bálint Eszterházy Károly Katolikus Egyetem-mozgóképművészet
  Szerdahelyi Mária Pécsi Tudományegyetem-intermédia művész szak
  Szabados Ramóna Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium
  Ács Bianka Magyar Táncművészeti Egyetem
  Kovács Kincső Anna Pécsi Tudományegyetem-grafika szak
  Hodula Laura Apollónia Visart Art School-grafika
  Pintér Adél Budapesti Metropolitan Egyetem-képgrafika
  Polányi Andrea Modart International Budapest
  Németh Száva Krisztina Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
  Gergely Vivien Soproni Egyetem-grafika
  Kemény Alex Soproni Egyetem-grafika
  Rajna Amanda Budapesti Metropolitan Egyetem
  Keresztes Noémi Pécsi Tudományegyetem
  Perei Mátyás Budapesti Metropolitan Egyetem

  Vas Miklós Máté Kodolányi János Zeneművészeti Egyetem előadóművészet jazz tanszak
  Deák Viktória Károli Gáspár Református Egyetem japán és kínai szak
  Varga Dorina 12A Soproni Egyetem Simonyi Károly Művészeti Kar
  Szegedi Dorottya 12A Soproni Egyetem Simonyi Károly Művészeti Kar tervezőgrafika
  Fehér Noémi Soproni Egyetem Simonyi Károly Művészeti Kar formatervezés
  Berki Noémi 12A Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar
  Gorzás Brigitta 12A Metropolitan Egyetem képi ábrázolás és tervező grafika
  Kuczi Noémi 12B Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar
  Konkoly Szonja 12B Magyar Képzőművészeti Egyetem
  Cservenák Marianna Kodolányi János Egyetem-jazz ének
  Frank György Dániel Győri Richter Kontervatórium OKJ ütő szak
  Isaacs Thomas István Bigsuli- OKJ hangtechnikus
  Kovács Máté Fót OKJ néptánc

  Gerse Dalma KREA Design Iskola-Enteriőr Designer - Belsőépítész mesterszintű
  Kabály Anna Dánia -VIA University - fashion design,technology and business
  Asztalos Róbert Dániel UK, London - The Institute of Contemporary Music Performance - Creative Musicianship
  Lovas Flóra Szegedi Tudományegyetem-Média-, mozgókép- és kommunikációtanár, és vizuális kultúra tanár
  Harmadás Heléna Pécsi Tudományegytem- Fesétszet szak
  Gróf Karolina Rita Pécsi Tudományegyetem-Építőművészet szak
  Bartus Dávid Martin Wekerle Sándor Üzleti Főiskola-Kereskedelem és Marketing szak
  Hergovics Luca Soproni Egyetem-Művészeti Kar-Tervező grafika szak
  Pintér Adél Rebeka Budapesti Metropolitan Egyetem-Képalkotás szak
  Polyák Jakab Széchenyi István Egyetem- Kereskedelem és Marketing szak
  Mátyás Martin Márk Szent István Egytem Kaposvár-Mozgókép szak
  Kiszely Virág Szent István Egyetem Budapest- Tájrendező és Kertépítő Mérnöki szak
  2015-2019 Bolyaová Chiara Visart Művészeti Akadémia 
  2015-2019 Gáspár Dominik Kaposvári Egyetem képalkotás - mozgókép
  2015-2019 Májer Daniella Visart Művészeti Akadémia
  2014-2019 Mátyás Brigitta Budapesti Metropolitan Egyetem animáció szak
  2014-2019 Deim Kata Budapesti Metropolitan Egyetem animáció szak
  2014-2019 Mészáros Marcell Budapesti Metropolitan Egyetem grafika szak
  2014-2019 Mód Kitti Bettina Kaposvári Egyetem fotográfia szak
  2011-2015  Kovács Kornél Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014. Kovács Gergő Tech Music School London dob szak
  2010-2014. Horváth Attila MOME foto szak
  2010-2014. Csizmadia Zsolt BKF Média design szak
  2010-2014. Abonyi Regina Magyar Táncművészeti Főiskola Színházi tánc szak 
  2010-2014. Berta Márton Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2010-2014. Zsigmond Lajos Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2010-2014. Lakatos Zsolt Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazz-zongora szakirány
  2010-2014 Barna Krisztián Magyar Táncművészeti Főiskola
  2010-2014  Héjjas Luca  Corvinus Egyetem, Tájépítész szak
  2009-2014. Földesi Milán Szegedi Kortárs Balett
  2009-2014. Hegedűs Vid Valentin  Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Képi ábrázolás szak 
  2009-2014. Sőrés Dorottya Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
  2009-2014. Hegedűs Virág Kodolányi János Főiskola Előadóművészet szak, Jazzének szakirány
  2009-2014. Gudics Martin Kodolányi János Főiskola (jazz-basszusgitár)
  2009-2014 Gudics Marcell Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2008-2013. Gerse Dalma Corvinus Egyetem (tájépítész) KREA Design Iskola (Enteriőr Designer - Belsőépítész)
  2008-2013. Pesti Evelin Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (képi ábrázolás)
  2008-2013. Pálffy Dániel Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (mozgóképkultúra és médiaismeret)
  2008-2013. Galló Tamás Kaposvári Egyetem (plasztikai ábrázolás)
  2008-2013. Viola Péter Magyar Táncművészeti Főiskola (moderntánc)
  2008-2013. Márton Noémi Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (animáció)
  2008-2013. Somogyi Ivett Nyugat-Magyarországi Egyetem
  2008-2013. Debreczy Csongor Academy Of Contemporary Music (Anglia)
  2008-2013. Virág Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
  2009-2013  Vörös Milán Kodolányi János Főiskola, Jazz tanszak
  2008-2013.  Viola Péter Budapest Kortárstánc Főiskola 
  2007-2012. Szabó Ádám Kodolányi János Főiskola (jazz-gitár)
  2007-2012. Fenyvesi Máté Kodolányi János Főiskola (jazz-dob)
  2007-2012. Csibi Anett PTE MK grafikusművész, tervező grafika szak
  2007-2011. Berczi Benjámin Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2007-2011. Pajor Noémi Magyar Táncművészeti Főiskola
  2007-2011. Sipos Bence Pécsi Tudományegyetem (Elektronikus zenei médiaművész)
  2007-2011. Dublecz Alexandra Budapest Kortárstánc Főiskola
  2007-2011. Czézár Márk Magyar Táncművészeti Főiskola
  2006-2011. Gotthárd Mihály Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kovács Dávid Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  2006-2011. Kész Petra Zeneművészeti Tanárképző Főiskola Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Jazz Tanszék (jazzének)
  2006-2011. Baumann Barbara Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (képzőművészet)
  2006-2011. Erdélyi Rita Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Szabó Bianka Kaposvári Egyetem (képzőművészet)
  2006-2011. Bán Péter Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2011. Nagy Danny Berklee College of Music
  2006-2010. Fövenyi Máté Zeneművészeti Tanárképző Főiskola
  2006-2010. Koczor Attila Magyar Képzőművészeti Egyetem (festő)
   2008-2012. Demeter Fanni Amersham & Wycombe College