/a kollégium házirendjének kivonata/

 • A KOLLÉGIUM ÉLETE

  A diákotthon szoros kapcsolatban áll az iskolával. Napirendjét és életének jellegét az iskolai program illetve a tanulás határozza meg. A kollégiumban a diákok és a tanárok arra törekednek, hogy minél eredményesebb, hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Emellett sok beszélgetéssel, kollégiumi programokkal, családias hangulattal igyekszünk a mindennapokat kamasz diákjaink számára életkoruknak megfelelővé tenni.

 • NAPIREND

  Hétköznap:

  6:00                                 Szobákban az áram visszakapcsolása

  6:45                                  Ébresztés

  6:45 - 7:00                    Tisztálkodás

  7:00 – 7:15                    Beágyazás, szoba rendbetétele

  7:15 – 7:45                    Reggeli

  7:45 – 8:00                    Szobák nevelő általi ellenőrzése

  8:00                                   Indulás az iskolába

  8:00-12:00            A kollégium zárva tart!

  12:55 - 13:25                Ebédszünet

  17:00 -18:30         Tankör

  18:30 -tól                         Csoportfoglalkozások, vacsora

  19:15 - 20:45                 Szabad program, gyakorlás az iskolában

  20:45-ig                             Visszaérkezés a kollégium épületébe

  21:00-tól                           Létszámellenőrzés

  21:00-21:30                   Tisztálkodás

  22:00                                  Lámpaoltás, takarodó

  22:15                                  Szobák áramtalanítása

  Péntek 16:00-tól vasárnap 17:00-ig a kollégium zárva tart.

  Vasárnap este 17:00 - 21:00-ig lehet a kollégiumba visszaérkezni.

 • TANKÖR RENDJE
  Általános követelmények
  A tankör minden diák számára kötelező jellegű foglalkozás.
  Közismereti tanulókör

  A rendelkezésre álló időt - délután17:00-18:30 - maximálisan a házi feladatok elkészítésével, csendes felkészüléssel kell eltölteniük a diákoknak, társaik zavarása nélkül.

  Szakmai stúdium

  A diákoknak szakmák szerint, a szaktanárok által megadott feladatoknak kell eleget tenniük, szem előtt tartva saját művészi fejlődésüket. Gyakorlás céljából az iskola termeit ajánlott igénybe venniük.

 • SZABADIDŐ

  Az iskola épülete este 21 óráig nyitva tart, ahol külön helyiségek, eszközök, felszerelések vehetők igénybe. Sportolásra, játékra, délutáni kimenőben és szabadidőben van lehetőség (a város sportpályáján, a tónál, az iskola udvarán).

  A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

  A tanulók részére heti-kétheti rendszerességgel kollégiumi gyűlést tartunk, ahol az aktuálisan felmerülő kérdéseket, a kollégium életét érintő változásokat, eseményeket ismertetjük.

  A diákoknak ezen a fórumon lehetőségük van elmondani gondjaikat, a változásokat véleményezni. Emellett egyéni beszélgetések keretében segítünk a sajátos problémák (lelki, családi, konfliktuskezelés, stb.) feltárásában illetve megoldásában.
 • KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK
  CSOPORTFOGLALKOZÁSOK

  A pedagógiai program külön fejezetében részletesen leír tematika szerint (csoportfoglalkozások foglalkozási terve), heti 60 percben, szaktanári irányítással, előzetesen elkészített csoportbeosztás alapján történnek csoportfoglalkozások, melyek a csoportfoglalkozási naplóban dokumentálva vannak.

  TANTÁRGYI KORREPETÁLÁSOK

  A tanulók tanulmányi teljesítménye alapján, a fenntartó külön engedélyével kötelező jellegű korrepetálások lehetnek, heti rendszerességgel. Ezeken a foglalkozásokon a kollégium bármely lakója részt vehet, viszont a közepesnél rosszabb eredményű tanulóknak kötelező a részvétel. Ezekről a foglalkozásokról a szaktanár évfolyamokra bontott „Kollégiumi korrepetálási napló”-t vezet.

  KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK

  A kollégisták számára vannak kötelezően választható szakmai foglalkozások heti 4 órában, a tanulók az iskola által indított alapfokú csoportokba vannak beosztva. Ezek a foglalkozások az alapfokú foglalkozási naplókban vannak dokumentálva.

  SZABADON VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK

  A kollégium lakóinak lehetősége van a kötelezően választható szakmai foglalkozásokon felül további, az iskola által indított szakmai képzésben részt venni, valamint az iskola által szervezett sportköri és egyéb  foglalkozásokon részt venni.

 • ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK/KIVONAT/

  Dohányzás, szeszes ital és drog fogyasztása és terjesztése a kollégistáknak a diákotthon területén és területén kívül is tilos!
  A különneműek egymás szobájába nem mehetnek.
  A kollégisták tanáraikkal és társaikkal tisztelettel beszélnek.

 • A KOLLÉGISTÁK JOGAI

  Diákjaink igénybe vehetik a diákotthon és iskola szolgáltatásait, fejlődhetnek, tanulhatnak
  Kéréseiknek, javaslataiknak hangot adhatnak, egyfajta önkormányzatot is létrehozhatnak
  Közösségi életet szolgáló kezdeményezéseket is tehetnek
  Igénybe vehetik a könyvtárat, az iskolában működő műhelyeket és annak felszereléseit

 • A KOLLÉGISTÁK KÖTELESSÉGEI

  Képességeik szerint tanuljanak.
  Tartsák meg az együttélés szabályait.
  Védjék saját és diáktársaik tulajdonát.
  Tartsák magukra nézve kötelezőnek a kollégiumi házirendet.

  A diákok jogaikat felelősséggel és kötelességeikkel összhangban gyakorolják.
 • A HÁZIREND BETARTÁSA

  Minden olyan eseményen, ami nem a kollégium épületéhez köthető, mint pl.: a kollégium által szervezett kirándulások, sporttevékenységek és sportversenyek, kollégiumok közötti versenyek a kollégium házirendje az irányadó.

  A fentiek megsértése, be nem tartása felelősségre vonást von maga után, melyet az iskola vezetősége, a kollégium vezetője és nevelőtanárai együttesen gyakorolnak.

 • Abosné Fehér Mária kollégiumvezető

/nevelő tanárok/

 • Abosné Fehér Mária

   nevelő, kollégiumvezető

 • Jankovicsné Baumann Barbara

  nevelő, grafika tanár

 • Királyvári  Csaba

  nevelő, testnevelő tanár

 • Preszter Elemér

  nevelő, animáció tanár

 • Trampler Beáta

  nevelő

 • Vasuta Zsolt

  nevelő, művészettörténet tanár