Rólunk

Az alapfokú művészeti oktatás

Az iskola az alapfokú művészetoktatás keretén belül olyan ismereteket ad, amelyek elsajátításával és alkalmazásával a növendék alkalmassá válik élményvilága művészi megjelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészet különböző területein.

Azt az igényt igyekszik kielégíteni, hogy az alapfokú művészeti iskolából kikerülve valamennyi tanuló aktív részese legyen, akár mint értő befogadója, akár mint aktív szereplője a művészetek világának.

A zeneoktatás

A zenei műveltség megalapozása, a zenei képességek fejlesztése. A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása.

Táncművészeti oktatás

A képzés lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A képző-és iparművészeti oktatás

A tananyag elsajátítása által lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

A szín- és bábművészeti oktatás

A képzés lehetővé teszi a tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését. Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok színházi munka során történő alkalmazására. Biztosítja az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását, az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban való alkalmazását. Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését.

Általános információ

Beiratkozás:

Beiratkozás a 2023/24. tanévre: 2023. május 15-től.

Beiratkozás módja:

a kitöltött és aláírással ellátott jelentkezési lap megküldése az iskola részére

az első féléves térítési díj befizetése (tájékoztató a jelentkezési lap második oldalán)

a 16. életévét betöltött tanulóktól iskolalátogatási igazolás megküldése az iskola részére (közoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos tanulmányokról)

Térítési-díjak összege

Csoportos foglalkozás (tánc, képzőművészet, színjátszás):

6-17 éves tanulók: 15000 Ft/fő/félév;
18-22 éves tanulók: 20000 Ft/fő/félév.

Egyéni zeneoktatás:

6-17 éves tanulók: 18000 Ft/fő/félév;
18-22 éves tanulók: 25000 Ft/fő/félév

a jelentkezési lap letölthető a dokumentumoknál!

Tandíj összege: 90.000 Ft/fő/félév

Tandíj fizetésre kötelezett tanuló:

aki más alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díj fizetése mellett már tanul intézményünkben

aki az alapfokú művészetoktatást két tanszakon veszi igénybe (akkor a második tanszak után)

16 év felett, amennyiben a tanuló nem igazolja iskolalátogatási igazolással, hogy közoktatási intézmény nappali tagozatán tanul

22 év felett

Fizetési határidők:

I. félév – beiratkozáskor

II.félév – február 15.

Fizetés módja

banki átutalással a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola bankszámlájára: 11736044-20009441 (közleményben feltüntetve a tanuló nevét és tanszakát)

nyugta ellenében a tanárnál, illetve az iskola székhelyén

Tanszakok

Zeneművészet

zongora
szintetizátor
gitár
jazzgitár
jazz-basszusgitár
hegedű
furulya
fuvola
ütő
jazzdob
jazz-szaxofon
jazzének
magánének
klarinét
szaxofon
bőgő

Képzőművészet

grafika
szobrászat
kézműves

Táncművészet

klasszikus balett
moderntánc
társastánc

Színművészet

színjátszás

Tanárok

Zeneművészet

BALASSA BÉLA­­  ̶ gitár

BALLA GERGELY­­  ̶ gitár

BALOGH ÁGNES ­­ ̶ magánének, zongora

BENEDEK LILI ­­ ̶ jazzének, magánének, szolfézs

CSEHÓ LARISZA­­  ̶ zongora

CSURGAI SZVETLÁNA ­­ ̶ zongora

DEMÉNY GÉZA ­­ ̶ gitár

DEMÉNYNÉ FEGYÓ VIOLA­­ ̶ zongora

DEMETERNÉ POLCZER ERZSÉBET­­  ̶ gitár

DOBAI ISTVÁN ­­ ̶ gitár

FÖVENYI MÁTÉ ­­ ̶ gitár

GOTTHÁRD MIHÁLY­­  ̶ gitár

HORVÁTH DÁVID ­­ ̶ gitár

HORVÁTHNÉ FERTÁLY ANDREA ­­ ̶ furulya

INCZÉDI ANDRÁS ­­ ̶ zongora

IZINGER ATTILA ­­ ̶ zongora

KAISER TAMÁS­­  ̶ dob, jazzdob

KISRÓMAY ANDREA­­  ̶ zongora

KITREIBER ZSUZSANNA ­­ ̶ szolfézs

KOVÁCS ÁKOS­­  ̶ gitár

KOVÁCS DÁVID ­­ ̶ szolfézs, jazz-basszusgitár

KÓSZA ISTVÁN ­­ ̶ zongora

KŐRÖSI LÁSZLÓ­­  ̶ furulya, szaxofon, klarinét

LABANT ADA RÓZSA ­­ ̶ fuvola

LAKATOS ZSOLT ­­ ̶ zongora

LAKATOSNÉ TOLNAI GABRIELLA ­­ ̶ furulya, fuvola, szolfézs

LORÁSZKÓNÉ KÉPLI ANITA – furulya

MENTE VILMOS ­­ ̶ szintetizátor

PEREGINÉ FÜZY ÉVA ­­ ̶ szintetizátor, szolfézs

POTESZ BALÁZS­­  ̶ dob, jazzdob

RÁCZ MÁRTON­­  ̶ gitár

RODEK BALÁZS­­  ̶ gitár, jazz.basszusgitár

RUFF NIKOLETT ­­ ̶ jazzének, magánének, szolfézs

STRASSZER JÓZSEFNÉ­­  ̶ zongora

SZVETKÓ CECÍLIA­­  ̶ furulya, fuvola, szolfézs

TÓKA MELINDA ­­ ̶ szolfézs

TOLNAI ÁGNES­­  ̶ hegedű

VARGÁNÉ MAGYAR KATALIN ­­ ̶ szolfézs

VENDL MÁTÉ­­  ̶ dob

VÖRÖS JANKA­­  ̶ jazzének

VÖRÖS TAMÁS ­­ ̶ bőgő

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET

BAUMANN BARBARA ­­ – gafika

KOCSIS JUDIT GABRIELLA – grafika

MÓDRA BETTINA – grafika

NAGY EDIT ­­ ̶ grafika

NEMESKÉRI JÚLIA ­­ ̶ kézműves

PINTÉR BALÁZS ­­ ̶ szobrászat

PRESZTER ELEMÉR­­  ̶ foto és film

VARGA BÁLINT ­­ ̶ grafika

Táncművészet

CSOBA ORSOLYA­­  ̶ klasszikus balett

SZILNER KONRÁD ­­ ̶ társastánc

SZILNER TIBOR ­­ ̶ társastánc

SZILNERNÉ GYÖRE JUDIT – társastánc

SZŰCS ÁGNES ­­ ̶ moderntánc

Színművészet

MERETEI- SZIGETVÁRI VIKTÓRIA -színjátszás

NEMESKÉRI JÚLIA ­­ ̶ színjátszás

Telephelyek

BODAJK

Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola

Petőfi Sándor u. 7.

CSÓKAKŐ

Általános Iskola

Petőfi S. u. 5.

 

KINCSESBÁNYA

Művelődési Ház

Iskola u. 2.

 

MÓR

Képzőművészeti Szabadiskola

Szent István tér 5.

 

SPED-OK Bt.

Wekerle S. u. 12.

 

SÁRKERESZTES

Általános Iskola

Arany János u.1.

 

VELENCE

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium

Kis u. 1.

Bethlen Gábor u. 14.

SZÉKESFEHÉRVÁR

Táncsics Mihály Általános Iskola

Batthyány u. 1.

 

Kodolányi János Főiskola

Fürdő utca 1.

 

Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Budai u. 4

 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

Mártírok u. 2

 

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Tecnikum

Koppány u. 2/a.

Óvoda u. 4.

 

GYERMELY

Általános Iskola

Iskola u. 10-12.

 

SZOMOR

Kézdy-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Mátyás király u. 8-10.