RÓLUNK

A Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola tizenkét éve folytat középfokú művészeti képzést három művészeti ágban. Iskolánk középfokú művészeti képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a választott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képessé teszik a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására, emellett felkészítik szakirányú felsőfokú intézményben való továbbtanulásra. Közismereti oktatási-nevelési programunk keretében pedig diákjaink olyan általános ismereteket szerezhetnek, amelyek felkészítenek nem szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is.
Mivel szeretnénk, hogy diákjaink a művészeti és kulturális élet minél szélesebb körében jártasságot szerezzenek, a rendszeresen szervezett szakmai táborok és tanulmányi kirándulások mellett lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a tanulók középiskolai elfoglaltságaik mellett egy szabadon választott alapfokú képzést is díjtalanul látogathassanak
.......

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”

(Örkény István)

AZ ISKOLA

FELVÉTELI

INFORMÁCIÓK +

Kapcsolat

GALÉRIA

KAPCSOLAT

Cím: Bodajk, Petőfi Sándor utca 7. 

Iskolánk 2019-1-HU01-KA102-060134 regisztrációs számmal, az Európai Unió finanszírozásában ERASMUS+ programban vett részt